Financiering van het COm

Het COm beschikt over een werkingbudget van 500 000 euro. Dit wordt medegefinancierd door BECI en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op initiatief van de Brusselse Minister van Economische Zaken, Benoît Cerexhe, is er ook nog een subsidie van 260.000 euro toegekend. Het COm kan ook rekenen op de logistieke steun van de Advocatenbalie te Brussel, een aantal boekhouderverenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale groep Partena.

Bovendien beschikt het COm over een intern team van 3 personen en de steun van zowat 50 expertpartners.