Doelstellingen van het COm

Het COm heeft de opdracht om zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen de balans op te maken van hun professionele situatie en nieuwe wegen met oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd: een slechte verstandhouding tussen vennoten, commerciële geschillen, financiële moeilijkheden, juridische problemen, zorgen betreffende personeel, enz.

Het COm is gratis toegankelijk voor elke ondernemer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de sector waarin hij actief is. Het is toegankelijk voor zowel zelfstandigen (Natuurlijke Personen) als ondernemingen (Rechtspersonen), in alle grootten.

U hoeft geen lid van de BECI te zijn om van de diensten van het COm gebruik te kunnen maken. Het COm heeft ook een missie voor de preventie van professionele moeilijkheden in KMO’s en ZKO’s. Hiertoe werd er een samenwerkingshandvest ondertekend met meerdere partners van het Gewest.

Het COm garandeert een absolute vertrouwelijkheid aan de ondernemers. Aan geen enkele partner wordt er ook maar het minste gegeven overgedragen.