Een andere formule dan het kaskrediet…

De discontoformule

 

Een disconto is een werkmiddel waarmee men langere betalingstermijnen kan toekennen of waarmee men een betaling kan uitstellen.

Het klantdisconto: Uw onderneming heeft de mogelijkheid om langere betalingstermijnen aan uw klanten toe te kennen, terwijl u tegelijk kunt beschikken over onmiddellijke financiële middelen.

Dit krediet zal aan u worden toegekend door uw kredietinstelling.

 

Het leverancierdisconto: Hiermee kunt u uw leveranciers contant betalen terwijl u niet beschikt over de nodige financiële middelen.

U zult dus gunstige betalingsvoorwaarden bekomen.

 

Xavier Browet, accountant